اهداف و چشم انداز

  1. توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت
  2. اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد، خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت
  3. توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم
  4. توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فرآورده‌های سلامت
  5. افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

چشم انداز : تبدیل شدن به قطب علمی در ارائه الگوهای مناسب از سبک زندگی ایرانی - اسلامی کمک به فرهنگ‌سازی، ترویج، تقویت، غنی‌سازی طب سنتی ایرانی و طب مکمل

 

اهداف

  • توسعه علم در زمینه طب سنتی و حوزه‌های وابسته
  • تربیت پژوهشگر به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه طب سنتی
  • توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی
  • ایجاد ساختار لازم بمنظور معرفی مؤسسه بعنوان اولین مرکز گردشگری سلامت در حوزه طب سنتی
  • فرهنگ‌سازی و ترویج و تقویت طب سنتی و مکمل
Template settings