تاریخچه مؤسسه
 
مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب ایرانی و مکمل به عنوان اولین خاستگاه رسمی و قانونی طراحی، ساماندهی، تأمین منابع علمی، آموزشی و پژوهشی طب سنتی کشور، فعالیت رسمی خود را از سال1380 تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نموده است. احیاء میراث عظیم و گرانقدر پزشکی دوران تمدن اسلامی در بنای تاریخی پیرنیا متعلق به میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، نخست‌وزیر ایران در زمان قاجار شکل گرفت. این عمارت کهن در باغی به مساحت تقریبی 2500 متر مربع قرار دارد که پس از مرمت با همکاری سازمان میراث فرهنگی، با موافقت مقام معظم رهبری و به کوشش دکتر محمد مهدی اصفهانی به مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل واگذار گردید.
این بنای تاریخی در تاریخ 1376/5/11 به شماره 1899 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی طب سنتی مورخ 1386/7/7 و با حضور وزیر محترم بهداشت وقت در بنای مؤسسه برگزار گردید.
 
 

    
 
 
 
 
 
 
پیش از مرمت
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               مرمت مجدد در سال 1395                                                                                   
 
 
 
 
 

            
مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی طب سنتی 1386
 
مؤسسه در سال 1389 پس از ادغام دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. در سال 1392 پس از انتزاع این دو دانشگاه، مؤسسه مجدداً تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران، به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود و تربیت دانشجو ادامه داد.
در مردادماه سال 1394 پس از بازپس‌گیری ساختمان شماره 2 مؤسسه از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کلیه فعالیت‌های آموزشی مؤسسه به ساختمان جدید در قالب دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتقل گردید.در حال حاضر با انتقال کلیه امور آموزشی به دانشکده، مؤسسه تنها در حوزه پژوهش فعالیت می‌کند.
در سال 1395 بعد از حدود 20 سال، ساختمان مؤسسه مجددا تحت نظارت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحت مرمت قرار گرفت.

تاریخچه تأسیس

  • موافقت اصولی با تأسیس مؤسسه در جلسه 128 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
 (16472 مورخ 12/12/78-دفتر وزیر) 
 • موافقت نهایی با تأسیس مؤسسه در جلسه 148 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
(14070 مورخ 26/9/80-دفتر وزیر)
  • تصویب اساسنامه مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی ومکمل
(1533/2/آ مورخ 26/12/80-معاونت آموزشی وزارت متبوع)

 
Template settings