معاونت پژوهشی : جناب آقای دکتر مجید دادمهر
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک: dadmehr.miums.ac.ir
اطلاعات تماس: ۵۵۶۳۹۶۶۶-۰۲۱  داخلی۳۱۴
رزومه
Template settings