به نام خدا


بخش اول:


 گزارش فعالیت‌ کارگروه مفردات و مرکبات پرکاربرد در طب ایرانی:فعالیت کارگروه مفردات و مرکبات پرکاربرد در طب ایرانی با همکاری اساتید و متخصصین طب و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی، دستیاران طب سنتی و دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی در تاریخ  8/8/ 1400 شروع به فعالیت کرد. جلسات این کارگروه به صورت هفتگی (شنبه ها ساعت 13.30) برنامه‌ریزی و بر اساس اهداف زیر در دانشکده طب ایرانی برگزار گردید:
•    معرفی فرآورده، اجزاء، مزاج، کاربردها، نحوه مصرف، احتیاطات و ...
•    معرفی شرکت های تولید کننده فرآورده و مقایسه آنها
•    بررسی تجربیات بالینی در درمان بیماری های مختلف با فرآورده
•    بررسی عوارض جانبی فرآورده گزارش شده توسط بیماران
•    بررسی روش ساده تهیه فرآورده
•    بررسی فرآورده ها یا مفردات جایگزین آن


دوره اول سال تا دیماه 1400:
1-    مروری بر سکنجبین ها و بررسی مقالات مرتبط
2-    مروری بر کاربردها و نحوه ساخت سکنجبین عنصلی و بزوری
3-    بررسی تجربیات بالینی در مصرف سکنجبین عنصلی و بزوری
4-    معرفی برخی از مفردات پرکاربرد در مرکبات مهزل قرابادین
5-    مروری بر مقالات و پایان نامه های طب و داروسازی سنتی در موضوع چاقی و لاغری
6-    مروری بر مفرده چای و کاربردهای آن
7-    معرفی دانه های موسیلاژی و کاربرد آن در کاهش وزن
8-    بررسی مفرده زیره و کاربردهای آن در چاقی
9-    بررسی فیتواستروژن ها و کاربرد آنها
10-     بررسی مفردات کشوث و افتیمون و فرآورده های حاصل از آن
11-     کاربرد آویزه های درمانی
12-    معرفی چند مفرده توصیه شده از مرحوم استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی در درمان های طب سنتی
13-    بررسی مفردات و مرکبات پرکاربرد در فشارخون و تجربیات بالینی درمان این بیماری

دوره دوم بهمن 1400- 1401:
1-    تبارشناسی گیاه دارچین
2-    بررسی گیاه دارچین و کاربردهای بالینی آن
3-    بررسی گیاه عناب و کاربردهای بالینی آن
4-    تبارشناسی گیاه عناب
5-    بررسی گیاه بالنگو و کاربردهای بالینی آن
6-    بررسی گیاه بادرنجبویه و کاربردهای بالینی آن
7-    بررسی گیاه صبر و کاربردهای بالینی آن
8-    تبارشناسی گیاه سورنجان

** اسامی سخنرانان در این جلسات به ترتیب حروف الفبا:
دکتر مریم تقوی شیرازی، دکتر فرشته پیروز، دکتر منا حقیقی، دکتر مهدی شفیعی، دکتر محمد صدر، دکتر لیلی عبدی، دکتر اکرم فلاح، دکتر علی قبادی، دکتر روشن قدس، دکتر ارمغان کیهان مهر، دکتر هایده گلسرخی و دکتر ملیحه الزمان مومنی ها


دکتر علی قبادی
دکتر مریم تقوی شیرازی
بهار 1401

Template settings