نشست پانزدهم

در میانه متن و تصویر: بطن های مغز در «المنصوری فی الطب» محمّد زکریای رازی

برای تماشای ویدیوی این نشست کلیک کنید.

 

 

Template settings