کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده طب ایرانی

 

 

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت‌های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده طب ایرانی از خرداد ماه سال 1395 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

 

*کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی آمادگی خود را جهت حمایت از پروپوزال های فناورانه دانشجویی اعلام می دارد.*

 

 

ساختار کنونی کمیته:

 سرپرست: دکتر فتانه هاشم دباغیان (متخصص پزشکی اجتماعی)

 دبیر: دکتر مهدی شفیعی (دستیار تخصصی طب ایرانی)

 کارشناس: نسیم بدیعی (کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت)

   

عمده‌ترین فعالیت‌های کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده طب ایرانی عبارتند از:

 1. تصویب و همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی
 2. شرکت در جلسات کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه
 3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی-پژوهشی جهت توانمند سازی دانشجویان
 4. برگزاری ژورنال کلاب
 5. همکاری در تدوین مقالات و محصولات علمی دانشجویان

 

 

برنامه کارگاه‌ها، ژورنال کلاب‌ها و مدارس در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی مرکزی

 

برنامه کارگاه‌ها، ژورنال کلاب‌ها و مدارس در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده طب ایرانی

 

آیین‌‌نا‌مه‌ها

 1. کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی مرکزی
 2. اساسنامه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی کشوری
 3. روند بررسی و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی
 4. فرم پیشنهاد طرح (پروپوزال)
 5. فرم امتیازدهی جهت پژوهشگر برتر بند ک
 6. آیین‌نامه امتیاز سرپرستان و دبیران
 7. دستورالعمل تشکیل شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 8. آیین‌نامه دانشجوی نمونه کشوری
 9. منشور اخلاقی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی
 10. دستورالعمل کارگروه‌های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکگاه علوم پزشکی ایران
 11. فرم پروپوزال فناورانه
 12. سامانه علم‌سنجی کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی
 13. دستورالعمل ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات

 

Template settings