دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

اعضای هیأت علمی (به ترتیب حروف الفبا)
اعضای هیأت علمی سمت آدرس ایمیل
1 دکتر الهام اختری
CV
هیات علمی akhtari.eiums.ac.ir
2  دکتر فرشاد امینی بهبهانی
CV
مدیر گروه
طب سنتی
aminibehbehani.fiums.ac.ir
3 دکتر امیرحسین جمشیدی
CV
هیات علمی jamshidi.ahiums.ac.ir
4 دکتر محمدرضا رجب نژاد
CV
مدیر گروه
تاریخ علوم پزشکی
Rajabnejad.mriums.ac.ir
7 دکتر آسیه شجاعی
CV
هیات علمی Shojaii.aiums.ac.ir
8 دکتر امید صادقپور
CV
هیات علمی sadeghpour.oiums.ac.ir
9 دکتر علی قبادی
CV
 معاون پژوهشی دانشکده ghobadi.aiums.ac.ir
10 دکتر روشنک قدس
CV (FA)
CV (EN)
هیات علمی ghods.riums.ac.ir
11 دکتر حوریه محمدی
CV
معاونت آموزشی دانشکده mohamadi.hiums.ac.ir
12 دکتر فتانه هاشم دباغیان
CV
مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO) dabaghian.fiums.ac.ir

 

دفعات مشاهده: 3813 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر