موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی و مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، کارگاه اخلاق حرفه ای مورخ 96/4/24 ساعت 8/30 تا 12 در محل سالن یاس دانشکده طب سنتی برگزار گردید.

AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=88.30088.51840.fa
برگشت به اصل مطلب