موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل- اعضای غیر هیئت علمی
اعضای غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نام و نام خانوادگی سمت داخلی
خانم برزگر مسئول دفتر 102/موسسه
خانم دکتر تقوی شیرازی کارشناس مسئول دفتر ریاست 303
  سرپرست امور عمومی 212
خانم عینی سرپرست امور مالی 213
خانم فاضل مسئول دریافت و پرداخت 214
خانم مهندس جاوید مسئول فناوری اطلاعات 202
خانم کدخدایی مسئول اداره آموزش 310
خانم ابراهیمی یکتا مسئول کتابخانه 405
خانم کی‌خانی مسئول سایت/کارشناس دفتر استعدادهای درخشان 110
خانم استاد عبدالله مسئول روابط عمومی 142
خانم استهدم مسئوا انبار 300
آقای یوسف زاده مسئول خدمات 114
آقای اکبری مسئول تاسیسات 114
آقای ربیعی مسئول امور رفاهی و کارپرداز 200
خانم غیبی کارشناس آموزش 310
خانم عبدلی کارشناس آزمایشگاه 400
خانم عبدالهی کارشناس پژوهش و واحد توسعه آموزش 103/موسسه
خانم جعفری کارشناس دفتر ریاست 314
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=88.13935.47824.fa
برگشت به اصل مطلب