دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه گیاهان دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

گزارش عملکرد گروه گیاهان دارویی

1- اعضای گروه گياهان دارويی به دعوت دبير سمينار بين الملی بهداشت و طب سنتی سمينار مذکور در شهر عليگر هند شرکت و دو سخنرانی شفاهی ارائه کردند. در اين سفر، مذاکراتی با مقامات مسئول سلامت هند، از جمله مشاور وزير در طب سنتی و اساتيد ممتاز طب سنتی و داروسازی سنتی در دپارتمان های مربوطه انجام شد. همچنين از دانشگاههای همدرد دهلی و اسلامی عليگر، دانشگاه King George لکنهو و کالج طب سنتی لکنهو بازديد به عمل آمد، در اين بازديدها، درباره اهميت طب بهداشت در اسلام مطالبی برای دانشجويان بيان شد. همچنين در مذاکراتی که با اساتيد دانشگاه King George لکنهو از جمله پروفسور مهدی حسن و عباس مهدی به عمل آمد، درباره امکان همکاريهای متقابل بحث شد. گروه اعزامی در مراسم اربعين سالار شهيدان در مناطق شيعه نشين سرسی سادات، سمبهل و لکنهو شرکت کردند.همچنين مصاحبه ای با تلويزيون حيدرآباد در باره ديدگاه اسلام در پزشکی و بهداشت و.... صورت گرفت.


2- آغاز ترجمه کتاب فرآورده های طبيعی


3- بازديد از نمايشگاه بين المللی کتاب تهران طي6 جلسه در نمايشگاه و خريد کتب مورد نياز با هدف تکميل کتابخانه مؤسسه.


4- از دکتر فابريزيو اسپتزياله استاد تاريخ پزشکی دانشگاه رم جهت بازديد از مؤسسه دعوت بعمل آمد. و ايشان سخنرانی تحت عنوان ""The Indo-Persian Medical Literature of the Suttanate Periol در جمع اساتيد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ايراد نمودند لازم به ذکر است طی اسن برنامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کتابخانه آستان قدس رضوی مؤسسه احياء طب طبيعی قم وکتابخانه های آيت ا... مرعشی نجفی و گلپايگانی (ره) جهت بازديد دکتر فابريزيو اسپتز ياله و استفاده ايشان از منابع علمی موجود هماهنگی های لازم صورت پذيرفت.


5- آغاز طرح تدوين فارماکوپه گياهی و درخواست رسمی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر جهت همکاری گروه های فارماکوگنوزی و دانشکده های داروسازی با طرح مذکور.


6- آئين نامه پيشنهادی طرح تأسيس اولين درمانگاه آموزشی تحقيقاتی گياه درمانی درگروه آموزشی پژوهشی گياهان دارويی تدوين گرديد ( ارجاعی از اداره کل نظارت بر امور درمان) و ارائه به معاونت درمان و داروی دانشگاه .


7- ارائه طرح سخنرانی های تخصصی بصورت ماهيانه درمؤسسه


8- همکاری بااستاد ارجمند جناب آقای دکتر اصفهانی در طرح گرانقدر احياء متون علمی طب سنتی ايران و اسلام بصورت تهيه نسخ اصلی کتب و تکثير آنها در طول سه ماهه اول 1384 مانند سالهای قبل.


9- شرکت در همايش ملی توسعه پايداری گياهان دارويی در مشهد و ارائه سخنرانی توسط آقای دکتر طالب.


10- فراخوان عمومی برای تدوين جلد دوم فارماکوپه گياهی ايران، از طريق معاونت غذا و دارو و معاونت تحقيقات و فن آوری و مرکز تحقيقات علوم دارويی کشور و متعاقب آن تشکيل جلسات همايش با گروههای فارماکوگنوزی دانشکده های داروسازی اصفهان و تبريز.


11- پيوستن همکاران محترم آقايان دکتراميد صادقپور و دکتر سيد کاظم موسوی زاده به عضويت گياهان دارويی بعنوان هيئت علمی مؤسسه


12 - ارائه طرح راه اندازی آزمايشگاه گياهان دارويی و فارماکوگنوزی در مؤسسه


13- شرکت اعضای گروه در جلسات زير گروه گياهان دارويی و زير گروه تاريخ و مبانی درمانی طب سنتی در فرهنگستان علوم پزشکی ايران


14- شرکت اعضای گروه در کميته فنی وزارت صنايع جهت بررسی طرح های فرآوری گياهان دارويی


15- مذاکره با مراکز قلب و عروق و غدد شهر اصفهان در جهت انجام پروژه های مشترک، با مؤسسه.


16- تصويب و آغاز مراحل اجرايی طرح طراحی، پياده سازی و ارزشيابی يک واحد درسی طب مکمل/جايگزين برای دانشجويان پزشکی.


17- آغاز سخنرانی های ماهيانه در مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل


18- برگزاری اولين کارگاه استراتژی مطالعات فارماکوگنوستيک برروی گياهان دارويی با همکاری WHO و اداره نظارت بر دارو و مواد مخدردفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر