دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارکان مؤسسه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ارکان مؤسسه عبارتند از :

الف :شورایعالی

ب: رئیس مؤسسه

شورایعالی:

- اعضای شورای عالی عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه

2- معاون پژوهشی دانشگاه

3- رئیس مؤسسه

4- یک نفر صاحب نظر طب اسلامی به پیشنهاد رئیس مؤسسه

5- سه نفر از اعضای هیات علمی مؤسسه با پیشنهاد رئیس مؤسسه و تایید رئیس دانشگاه

وظایف شورایعالی :

1- تصویب خط مشی پژوهشی مؤسسه

2- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تأیید گزارش سالیانه فعالیت های مؤسسه

4- بررسی و تصویب بودجه سالیانه مؤسسه در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستور العملهای مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستور العمل های اجرائی مؤسسه

6- پیشنهاد سازمان وتشکیلات مؤسسه

رئیس مؤسسه :

به پیشنهاد شورای عالی و حکم رئیس دانشگاه هر4 سال یکبار منصوب می گردد و انتصاب مجدد وی بلامانع است .

وظایف رئیس مؤسسه :

رئیس مؤسسه بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

اعضای مؤسسه :

الف - اعضای پیوسته : اعضاء هیئت علمی وکارشناسان تمام وقت مؤسسه

ب - اعضای وابسته : اعضاء هیئت علمی نیمه وقت و پژوهشگران طب اسلامی و سنتی در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر